Σχετικά με εμάς

  • Home
  • Σχετικά με εμάς
Η Αποστολή μας - Solutions 2Grow

Η Αποστολή μας

Πιστεύουμε ότι μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων για την επόμενη κρίσιμη 5ετία θα είναι η εκπαίδευση σε επίπεδο Upskilling & Reskilling. Για να αποτελέσει όμως η εκπαίδευση βιώσιμη λύση πρέπει να μπορεί να γίνει οικονομικά και αποτελεσματικά και ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με την χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως οι πλατφόρμες E-Learning.

Η Αποστολή μας είναι να σας βοηθήσουμε – μέσω digital εργαλείων/υπηρεσιών – να αναπτύξετε εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του επιχειρείν της νέας ψηφιακής εποχής.

Οι Αξίες μας - Solutions 2Grow

Οι 7 Αξίες μας

Η τεχνογνωσία της εταιρίας μας είναι χτισμένη γύρω από μια μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των λύσεων online εκπαίδευσης, αλλά και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διέπεται από 7 αξίες:

  1. Πάθος για την γνώση: Μας συνδέει ένα κοινό πάθος για την γνώση, την κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου που μας περιβάλλει. Είμαστε πάντα σε κίνηση, περίεργοι και ανοιχτοί στον κόσμο.
  2. Αριστεία: Κάθε δουλειά που παραδίδουμε είναι ένα έργο τέχνης από άποψη έμπνευσης και ένα high-end αποτελεσματικό εργαλείο με custom προδιαγραφές.
  3. Ανοιχτό πνεύμα: Ενθαρρύνουμε διαρκώς την αμφισβήτηση και τo ανοιχτό πνεύμα για να αναπτύξουμε μια εξατομικευμένη λύση, όταν το υφιστάμενο πλαίσιο δεν το κάνει.
  4. Εξελισσιμότητα: Η δυνατότητα να εξελίσσεται κανείς ανάλογα με το περιβάλλον και τις εκάστοτε ατομικές ικανότητες, είναι ο θεμέλιος λίθος της ανάπτυξης και αυτήν υποστηρίζουμε.
  5. Ακρόαση: Το να ακούμε τον πελάτη, να νιώθουμε τις ανάγκες του και να κατανοούμε την αγορά του, μας επιτρέπει να παρέχουμε την εκπαιδευτική λύση που θα κουμπώσει στην στρατηγική της εταιρείας και ως μοχλός θα επιταχύνει την επίτευξη των στόχων.
  6. Αμεσότητα: Η αμεσότητα είναι η ανθρώπινη διάσταση του επαγγέλματός μας και αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα μιας επιτυχημένης συνεργασίας.
  7. Εμπειρία: Εκπροσωπούμε πελάτες διαφόρων μεγεθών από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και έχουμε εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Όραμά μας - Solutions 2Grow

Το Όραμα μας

Να δημιουργούμε ψηφιακά εκπαιδευτικά συστήματα, συνδεδεμένα με την καρδιά της επιχείρησης, ικανά να δημιουργούν Dream Teams εργαζομένων, με ανεξάντλητες δυνατότητες προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.